Satser på ren energi på Sri Lanka

– Vi har markert oss som en driver for grønn energiteknologi på Sri Lanka. HVL har ikke bare markert seg som en forskningsinstitusjon på ren energiteknologier på Sri Lanka, men vi har også fått stor tillit blant myndighetene, sier professor Dhayalan Velauthapillai.

I begynnelsen av mai reiste en delegasjon fra HVL, bestående av rektor Berit Rokne og dekan fra Fakultet for ingeniørutdanning, sammen med 14 norske bedrifter, til Sri Lanka for å diskutere samarbeid innen ren energi med srilankiske bedrifter og universiteter.

Bakgrunnen for turen er et forskningssamarbeid på ren energiteknologi mellom Høgskulen på Vestlandet og University of Jaffna.

Målet med turen var å koble bedriftene sammen med forskningen som pågår på nye typer solcelleteknologier. Et annet mål var å møte nasjonale myndigheter med ansvar for energimarkedet og energireguleringer på Sri Lanka.

Kobler bedrifter og forskning

Hva oppnådde HVL med turen?

– Vi opplevde at mange av bedriftene vi hadde med oss er interessert i et tettere samarbeid med HVL og samarbeidspartnerne våre på Sri Lanka. Bedriftene ble også bedre kjent med oss som institusjon. Vi ser at vi har knyttet gode bånd til bedriftene, og dette er positivt både for studenter, ansatte og for forskningen vår på nye typer solcelleteknologier, sier professor Dhayalan.

– I løpet av turen ble vi også invitert til å møte finansministeren på Sri Lanka sammen med flere av bedriftene, så det viser at det var nasjonal interesse for HVL sitt besøk, forteller Dhayalan.

Her har HVL og bedriftene hatt møte med Verdensbanken på Sri Lanka. F.v: Dhayalan, representant fra Verdensbanken, dekan Geir Anton Johannesen og dekan Atputharajah. 

På hvilken måte vil bedriftene samarbeide med oss og våre samarbeidsuniversitet på Sri Lanka?

– Flere ønsker å bidra gjennom forelesninger, som veiledere og også gjennom opplæring av nytt teknologisk utstyr. Dette er viktig for våre studenter, som nå kommer i direkte kontakt med bedriftene som ligger langt framme i utviklingen av ny teknologi på ren energi.

Etter turen ser det også ut som HVL kan få til samarbeid om nye forskningsprosjekter innen solcelleteknologi, vind og hydrogen.  

Åpnet forskningslaboratorium

Et viktig mål med turen var å åpne et nytt forskningslaboratorium for forskning på ren energi. Det nye laboratoriet vil gi muligheter for å utvikle nye solcelleteknologier basert på nanomaterialer.

Her åpnes laboratoriet av rektorene ved University of Jaffna og HVL og ambassadør Thorbjørn Gaustadsæther fra den norske ambassade i Colombo. 

Forskningslaben er det første i sitt slag på ren energi på Sri Lanka, og er en felles forskningslab mellom Høgskulen på Vestlandet og University of Jaffna. Laben har fått navnet CERL - Clean Energy Research Lab.

– Dette vil bli den viktigste forskningslaben på Sri Lanka, som skal være tilgjengelig for forskningsmiljøer som forsker på nanomaterialer for ren energi teknologier, som for eksempel solcelle, sier Dhayalan. Laben skal både ha instrumenter som trengs for å lage en ny generasjon solceller, og utstyr som får karakterisert de ulike materialene. 

Hvorfor er det viktig å forske på nye typer solcelleteknologier?

– Den nye teknologien vil lede til solceller som er mye mer fleksible, lette og billige. Det betyr at det vi nå forsker på vil være enkelt å installere for forbrukerne, og det er et viktig mål for at flere skal velge å ta i bruk miljøvennlige energikilder.

Åpningen av det nye forskningslaboratoriet betyr at høgskolens studenter nå kan reise til Jaffna på Sri Lanka og lage materialer og karakterisere egenskapene ved materialene de forsker på, på et sted. Disse fasilitetene har vi ikke hatt tidligere ved HVL.

– Dette er veldig bra forskerfasiliteter for oss og våre samarbeidspartnere på Sri Lanka, sier Dhayalan.   

Den norske ambassaden i Colombo og SiU har vært viktige økonomiske bidragsytere til etableringen av denne forskningslaben.

Et nytt masterprogram innen ren energiteknologi ble også lansert under åpningen av forskningslaboratoriet. Masteren vil starte opp i høst, og er et viktig ledd i oppbygningen av forskningskompetansen på ren energiteknologi på Sri Lanka.   

Vil etablerer et konsortium   

Det jobbes nå med å få etablert et konsortium mellom de private bedriftene i Norge og på Sri Lanka, og mellom Høgskulen på Vestlandet og universiteter i Norge og på Sri Lanka.

Konsortiet skal bidra til å fremme forskningsprosjekter innen ren energiteknologi. I tillegg ønsker en at samarbeidet skal innebære studentplasseringer i bedrifter, og at bedriftene bidrar med veiledere og mentorer for studentene.