Skal forske på bærekraftig matforbruk blant europeisk ungdom

I forskningsprosjektet SUSCHOICE skal Natalia Mæhle og kolleger ved Mohnsenteret forske på ungdom i Europa sine matvaner i forhold til bærekraft.

Prosjektet er blitt tildelt i overkant av 2,4 millioner kroner i EU-midler fra SUSFOOD2 programmet i Horizon 2020, og ledes av University of Verona i Italia. Av 95 søkere, var det 12 prosjekter som fikk bevilgning. Natalia Mæhle vil lede flere arbeidspakker og være med i prosjektets ledergruppe.

Unge voksne som representerer generasjon Y

Ungdommer mellom 20 og 34 år fra Sverige, Tyskland, Italia, Romania og Norge skal forskes på. Denne aldersgruppen er også omtalt som generasjon Y, ungdom som blant annet forventes å være mer opptatt av samfunnsansvar enn generasjonen før dem.

– Denne gruppen utgjør en stor andel av den europeiske befolkningen, forteller Mæhle. Disse unge er fremtidens forbrukere, og denne aldersgruppen har nok også fått litt mer informasjon om bærekraftig mat enn dem som er eldre. Det kan bli interessant å finne ut om dette har noen effekt på deres matvalg og forbruk, sier hun.

Forhold både på mikronivå og makronivå

I prosjektet vil man identifisere effekten av ulike forhold på forbrukernes matvalg. Forskerne skal se på forhold på mikronivå (f.eks. forbrukernes egne preferanser), men også andre forhold på makronivå som merkeordninger (økologisk, miljøvennlig mm), matkultur, distribusjonssystemer, økonomi, lovgivning.

– Prosjektet vil blant annet se på hvilke av disse forholdene som vil motivere til bærekraftig matforbruk, og hvilke som vil være en barriere. Noen forhold vil være spesielle for det enkelte land, og vi vil se på hva som eventuelt kan overføres til andre land for å motivere til mer bærekraftig matforbruk, sier Mæhle.

Evaluere strategier og foreslå endringer

Det andre hovedfokuset i prosjektet er å evaluere eksisterende strategier for å øke bærekraftig matforbruk, og eventuelt å foreslå endringer, både på bedriftsnivå og i det offentlige.

– Det kan være nødvendig med endringer både i offentlig lovgivning og i markedsføringsstrategien til bedrifter for å oppfordre til et mer bærekraftig forbruk, sier Mæhle.

Prosjektet er 3-årig, og en regner med å få samlet inn data fra rundt 1000 personer i hvert av de fem landene som er representert i prosjektet.

– Dette blir veldig spennende og gøy å jobbe med. Vi kommer til å jobbe på tvers av fagfelt og landegrenser, og håper å kunne levere nyttige bidrag som kan medvirke til mer bærekraftig matforbruk, sier Mæhle.

Fra Mohnsenteret deltar også Stig Erik Jakobsen og Jarle Aarstad i prosjektet. Prosjektet er en del av satsingen på bærekraftige innovasjoner hos Mohnsenteret og Høgskulen på Vestlandet.