Suksess for nytt innovasjonsprogram

Fra nyskapende energilagring til forsikringsapp for ungdom – det var et svært variert knippe med ideer som fikk innvilga midler til utvikling fra HVL i 2022.

Det er første gang Program for ideutvikling ved HVL deler ut midler til innovasjonsprosjekt foreslått av studenter og ansatte ved høgskolen. Fem prosjekt ble valgt fra totalt 18 søknader, og disse delte potten på 1,5 millioner kroner.

— Dette er spennende og nyskapende prosjekter som virkelig viser bredden i innovasjonsarbeidet som skjer ved HVL. Dette reflekteres også i at alle høgskolens fakulteter var representert blant de innsendte søknadene, sier prorektor for forsking Gro Anita Fonnes Flaten. Hovedformålet med Program for ideutvikling er å stimulere til økt interesse for og aktivitet rundt innovasjon ved HVL.

— Det var mange gode ideer som ble sendt inn under årets utlysning. Det er viktig å understreke at også de prosjektene som ikke fikk tilslag vil få oppfølging for å kunne videreutvikle sine ideer, sier Flaten. 

Fruktdyrkernes robotgressklipper

martin stølen.png

Mange fruktdyrkere strever med høye kostnader til arbeidshjelp. En robotgressklipper skal hjelpe dem med å fjerne ugresset som skyter opp under frukttrær og bærbusker. Robotklipperen vil kombinere høy klippekapasitet med intelligent navigasjon i bratte omgivelser, bl.a. med hjelp av kameraer og sensorer. Det er førsteamanuensis Martin Stølen ved Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag som har fått støtte til dette.

En ny type energilagring

Dhayalan.jpg

En superkondensator lagrer mye energi på en rask og effektiv måte og brukes derfor f.eks i hybridbiler i stedet for vanlige batterier. «Fotokodensatorer» lagrer sollys som energi. Professor Dhayalan Velauthapillai ved Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag får støtte for å realisere en ide om at disse to mekanismene kan forenes i ett energilagringsmedium. Han bygger på tidligere forskning, tar sikte på å søke en patent på applikasjonen, og det er et stort potensial for at resultatet kan få betydelig samfunnsmessig nytte.

Færre pasienter i svingdøren

senneset_kroppet.jpg

Et digitalt verktøy skal begrense den såkalte «svingdørsproblematikken» i det psykiske helsevernet – det at pasienter legges inn, skrives ut og legges inn igjen. Dette både sliter på pasientene og har høye kostnader for helsevesenet. Førsteamanuensis Mette Senneseth ved Institutt for velferd og deltaking har ledet et forskningssamarbeid mellom HVL, Helse Vest og Askøy og Øygarden kommuner, som nå går inn i en fase med tjenesteutvikling. I løpet av høsten 2022 skal en ny digital løsning utvikles og deretter piloteres og testes ut sammen med utvalgte brukere i løpet av våren 2023.

Bedre grunnlag for utdanningsvalg

Tord Hol Pedersen.jpg

Studiesøkende skal få en webapplikasjon som gir dem bedre grunnlag til å velge det studiet som passer dem. Statistikken viser at en høy andel av de som begynner på en gradsutdanning i Norge bytter studium eller faller av. Tord Hol Pedersen, student ved Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag har fått støtte til prosjektet der man skal designe, utvikle og teste denne webapplikasjonen.

Effektiv forsikring

Tilgang til enkle forsikringer særlig tilpassa ungdoms behov er ideen Simen Ormberg, student ved Institutt for økonomi og administrasjon, har fått støtte til å utvikle. Gjennom en app skal en f.eks. kunne kjøpe en reiseforsikring som kun dekker de dagene en faktisk er på reise eller sende og motta forsikringer som gaver. Her ser en for seg å utvikle et produkt som gir grunnlag for samarbeid med en forretningspartner.

Større pott i 2023?

— Det er utrolig bra at vi endelig har fått på plass et internt program som stimulerer fagmiljøene våre til å utvikle innovasjoner basert på forskningen sin, sier Øyvind M. Berge, prodekan for innovasjon og regional utvikling ved Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap. Sammen med sin prodekankollega ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Monica Nortvedt, leder han et nytt EU-prosjekt hvor det å utvikle program for ideutvikling er en av arbeidspakkene.

— Det kom mange søknader til tross for at det var kort tid fra utlysning til søkerfrist. Det vitner innovasjonsprogrammet dekker et behov ved HVL. Nå må vi jobbe for å bruke tiden godt frem til neste år med å få på plass mer midler i programmet, slik at vi kan finansiere enda flere prosjekt i neste runde, avslutter Berge.

Formålet med Program for ideutvikling er å støtte oppunder forskingsbaserte innovasjonsprosjekter i tidlig fase, og stimulere ansatte og studenter til å være kreative, løsningsorienterte og nyskapende. Årets utlysning er den første av sitt slag på HVL, og har derfor fungert som et pilotprosjekt. Det blir ny utlysning under programmet i 2023.