Tage Båtsvik blir organisasjonsdirektør ved HVL

Høgskolestyret har i dag tilsett Tage Båtsvik i stillinga som organisasjonsdirektør ved HVL.

Båtsvik var høgskoledirektør ved Høgskolen Stord/Haugesund i perioden 2011 til 2017.

Frå januar 2017 har han vært direktør i nærregion Stord/Haugesund ved HVL.

Han er utdanna fra Universitetet i Bergen med hovedfag i sammenliknende politikk, og har tidlegare jobba i Kommunal og regionaldepartementet og i Asplan Viak, mellom anna med organisasjonsutvikling.

Båtsvik startar i jobben som organisasjonsdirektør 1. august.

Stillinga som direktør for økonomi og arealforvaltning blir utlyst eksternt. Ei av søkjarane, Karianne Brøndbo Bergheim har trekt søknaden sin til denne stillinga.