Hopp til innhald
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Lenke

https://www.dsb.no/

Beskrivelse

Inneholder lover og regler for transport av farlig gods, elsikkerhet, brann- og eksplosjonsvern, sivilforsvaret, samt kontroll med produkter og forbrukertjenester. Fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 

Tilgjengelig for

Freely