Hopp til innhald
Google Scholar

Lenke

Søk etter fagressursar

Beskrivelse

Google Scholar søker i mange akademiske tidsskriftbaser samtidig, En del er åpent tilgjengelige tidsskrifter og har innhold fra åpne forskningsarkiv.

For å få tilgang til det HVL abonnerer på:

Alternativ 1: Gå direkte til Google Scholar. Er du ikkje på HVL-nett/Eduroam må du gå til "Instillinger" og "Linkar i biblioteket" og der søke opp "Høgskulen på Vestlandet".

Alternativ 2: Gå via proxy.

Tilgjengelig for

CampusOnly