Hopp til innhald
Helsedata.no

Lenke

https://helsedata.no/

Beskrivelse

Helsedata.no hjelper deg å finne datakilder og å søke om tilgang til helseopplysninger til forskning, helseanalyse, kvalitetsarbeid i helsetjenestene, redaksjonelt arbeid, utvikling av legemidler eller andre helserelaterte prosjekter.

Folkehelseinstituttet (FHI) kan gi tilgang til statistikk, data eller biologisk materiale fra helseregistre eller helseundersøkelser som FHI forvalter.

Slik søker du om tilgang til data fro helseregister og helseundersøkelser.

Tilgjengelig for

Freely