Hopp til innhald
IN SUM

Lenke

https://insum.r-bup.no/no

Beskrivelse

IN SUM inneholder oppsummert forskning om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. Her kan du finne relevante systematiske oversikter fra inn- og utland, samt sammendrag av oversikter. Nettstedet er drevet i regi av RBUP på oppdrag fra Helsedirektoratet og Bufdir.

Tilgjengelig for

Freely