Hopp til innhald
Standard.no

Lenke

https://login.galanga.hvl.no/login?url=http://www.standard.no/no/Brukersider/Logg-inn-ekstranett/?UID=fc60d3da33e55520df44a5ae4695b58e&WPPTSMyPageMenu=1

Beskrivelse

Norske standarder. Biblioteket abonnerer på relevante standarder i fulltekst . Bruk Adobe Acrobat Reader for å åpne PDF-filene du laster ned. For mer info og hjelp til åpning av standarder i ulike nettlesere, se punktet "Åpne dokumenter" på hjelpesida til Standard.no. Ta kontakt med biblioteket dersom:

- Du har behov for standarder vi ikke abonnerer på.
- Du har problemer med utskrift eller tilgang til dokumenter.

Tilgjengelig for

CampusOnly