Hopp til innhald
TITLON – Financial data for Norwegian academic institutions

Lenke

https://login.galanga.hvl.no/login?url=https://titlon.uit.no/

Beskrivelse

TITLON er en database med finansielle data om aksjer, indekser, obligasjoner, fond og derivater fra Euronext og Oslo børs. Basen oppdaterer seg selv hvert halvår og inneholder fullt justerte kurser tilbake til 1980.

Merk: Dataen under Oslo Børs-fanen slutter når Euronext tok over i 2020. Nyere data fra Oslo kan hentes under Euronext.

Tilgjengelig for

CampusOnly