Hopp til innhald
TITLON – Financial data for Norwegian academic institutions

Lenke

https://login.galanga.hvl.no/login?url=https://titlon.uit.no/

Beskrivelse

Blir ikke oppdatert etter 2020.

TITLON leverer norske finansdata til alle norske undervisningsinstitusjoner. TITLON henter oppdatert norsk finansdata fra Oslo Børs hvert halvår. Basen oppdaterer seg selv og inneholder fullt justerte kurser tilbake til 1980. I tillegg inneholder databasen tall for indekser, fond, warrants, opsjoner og obligasjoner. 

Tilgjengelig for

CampusOnly