Invitasjon til paper/poster presentasjon

I forbindelse med konferansen som arrangeres i Bergen 11. og 12. november 2019 ønsker vi at DU bidrar med din erfaring og dine tanker. Du inviteres derfor til aktiv deltakelse gjennom poster- og/eller platformpresentasjoner innen temaene:

  • Mellom forskning og praktisk erfaringsverden
  • Det ansvarlige universitet
  • Profesjonalisering eller deprofesjonalisering? Generalist eller spesialist?

Du inviteres til å sende inn abstract med ønske om muntlig eller posterpresentasjon.
Abstractet skal inneholde

  • Tittel og tema
  • Innledning/bakgrunn
  • Problemstilling/-er
  • Drøfting/refleksjon/resultat/forslag til løsninger

Ordbegrensning på abstractet er 250 (+/- 10%)
Abstract/presentasjon/poster kan være på norsk eller engelsk

Det vil bli 10 minutters presentasjoner med 5 minutters spørsmål/diskusjon.
Posters i format A1 vil bli stående gjennom hele konferansen.

På denne siden finner du maler for akademiske postere

Abstract vil bli vurdert av en tverrprofesjonelt sammensatt gruppe.
Frist for innsending av abstract 21.10.19
Abstract sendes til konferanseledelsen på pauv@hvl.no