Torturutsette i norsk helsevesen

29.september gjennomføres konferansen Torturutsette i norsk helsevesen ved Høgskulen på Vestlandet, Campus Bergen. Tortur er bevisst påføring av fysisk eller psykisk smerte eller lidelse for å oppnå eit bestemt mål, utført av ein offentlig tenestemann eller ein annan som handlar med statleg aksept.

Kva er tortur?

Tortur skjer i følgje Amnesty International i dag i over 100 land.  Mange menneske med slike erfaringar bur i dag i Noreg.  Er vårt helsevesen godt nok rusta til å gi likeverdige helsetenester til desse personane?

HVL, RVTS-Vest, Seksjon Smertebehandling og Palliasjon ved HUS, UiB, Senter for Migrasjonshelse i Bergen kommune og Alrek helseklynge samarbeider om seminardag 29. september 2022 for å sette søkelyset på denne tematikken og har samla fleire av landets mest kompetente aktørar i feltet.

Vi inviterer alle som har interesse for temaet til å delta.

Det blir søkt relevante profesjonsorganisasjonar om godkjenning.

Påmelding for fysisk deltakelse er nå stengt, men en kan fortsatt melde seg på for å se konferansen via stream.

Påmelding

29.september 2022, kl. 9-15.30

Stad; Mimes Brønn, Høgskolen på Vestlandet, Kronstad, Bergen

En kan også følge konferansen via stream.

Program

Program;

08.30     Registrering, kaffi/te.

09.00     Samtale med torturutsett – kvifor blir ein torturert? 
Bheki Dlamini og Rolf Vårdal. Denne samtalen vil foregå på engelsk.

09.30     Kva kjenneteiknar å vere overlevar i Noreg?
Birgit Lie, overlege, avdelingssjef Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer ved Sørlandet Sykehus, Kristiansand.  Initiativtaker til bokprosjektet «Våre stemmer – vi som skulle tie».

10.15     Pause.

10.30     Langvarige smerter hos torturutsatte – hvor er de gode tiltakene? Hvem kan vi henvise til?
Borrik Schjødt, psykolog, seksjon smertebehandling og palliasjon, Haukeland Universitetssykehus, HUS.
Tone Høivik Gulli, seksjonsoverlege, seksjon smertebehandling og palliasjon, HUS.

11.00    Torturert og glemt? Om tilbudet til torturutsatte I Norge.
Moa Nyamwathi Lønning, senioranalytiker i Norges Røde Kors, postdoktor ved Høgskolen i Innlandet.

11.30     Lunsj.

12.30     Samtale med torturutsett – kva strategiar kan hjelpe? 
Mohammad Khoshzough og Rolf Vårdal.

13.00     Hjelp og nødvendige tiltak.  Om rehabilitering til mennesker utsatt for tortur, relevant forskning og internasjonale forpliktelser. 
Nora Sveaass, psykolog, professor emerita, Universitetet i Oslo.

13.30     Kommunikasjonens betydning – erfaringar frå Senter for Migrasjonshelse (SEMI). 
Egil Kaberuka-Nielsen, leiar.

14.00     Pause.

14.15     Fysioterapi som intervensjon – psykomotorisk tilnærming vs individfokusert tilnærming.       
Fysioterapeutar Line Giusti & Rolf Vårdal.

14.45     Psykologisk arbeid med torturutsette.  Psykolog/PhD Valeria Markova, SEMI.

15.05     Orale helseutfordringer - status, rettigheter og betydningen av tverrfaglig samarbeid.        
Ann Catrin Høyvik, tannlege TKØ, universitetslektor på UiO.                                                                                    
15.25     Oppsummering.

15.30     Slutt.

Innleggsholdere

Last ned PDF med fullt program og med informasjon om alle innleggsholderne. 

Se PDF her

Påmelding

Påmelding kan gjerast her

Priser for deltaking:

Fysisk deltagelse (inkluderer lunsj): kr. 350

Digital deltagelse: kr. 250

Studenter ved HVL kan delta gratis på konferansen, dette inkluderer ikkje lunsj. 

 

Lurer du på noe? Kontakt oss

bilde av Randi Sviland

Randi Sviland

Førsteamanuensis

bilde av Helene Oestreich

Helene Oestreich

Rådgivar