Podkast ved HVL

Lytt til podkastar frå tilsette ved HVL.

Velkommen til MusikkPedPodden - en podkast om musikkpedagogisk forskning.

Liker du å høre på når folk som har peiling, snakker om det de kan? Jeg heter Inge, og for meg er det noe av det kjekkeste jeg vet. Podkasten Samfunnsoppdraget er en bro mellom deg som hører på og forskerne på Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett på Høgskulen på Vestlandet. De er en gullgruve av kunnskap og perspektiv – og de har peiling. På sine ting. Og det er det vi skal snakke med de om.

Korleis skapte folk i Norden meining i livet og universet før kristendommen og før naturvitskap og psykologi? Vi skal særleg snakke om førkristen norrøn religion, samisk religion og det som blir kalla folketru, gjerne med ei eksistensiell vinkling. Bak podcasten står Eldar Heide, professor i norsk ved Høgskulen på Vestlandet og doktor i norrøn filologi. Det blir samtalar mellom Heide og lekperson Gry Offernes, og intervju med forskarar frå dei ulike faga som dekker feltet. Vi vinklar det mot forsking og held oss tett på kjeldene.

BluPodden er laga av barnehagelærerutdanninga ved Høgskulen på Vestlandet og henvender seg til studentar og tilsette i barnehagen. BluPodden formidlar forskningsbasert på ein tilgjengeleg måte.

GLUPod er ein podkastserie frå grunnskulelærarutdanningane ved HVL.

FN sine 17 berekraftmål er ramma for podkasten til klima- og berekraftkoordinator ved HVL, Siri Smith og seniorrådgivar Knut Vindenes. Korleis tar høgskulen sjølv sitt ansvar med å vere berekraftig i alle ledd?

Podkasten for deg som er interessert i idrettsforsking. Alt frå trening, ernæring, søvn, treningsutstyr med meir vil vere aktuelle tema for episodane.

Podkast om Bergen og Bergens historie med forfattar og byplanleggar Hans-Jacob Roald.

Anne Sofie Bjelland ved Institutt for byggfag snakkar med fagfolk som jobbar med ulike tema som tar oss nærmare berekraftig byggeri. Ny episode kvar veke.

ENDcast er END-prosjektet sin podkast. ENDcast inviterer fagpersonar, etterlatte og forskarar til samtalar som handlar om dei etterlatte etter narkotikarelatert død, korleis dei har det og korleis dei blir møtt av hjelparar og andre i samfunnet. Ein podkast for deg som ønskjer å forstå meir om dei etterlatte sin situasjon. Ny episode kvar månad.

Velkommen til fagpodkasten Faglig forsvarlig sykepleie. Podkastserien starta med eit behov for god undervisning i juss til sjukepleiestudentar, og eit ønskje om at den også skulle vere nyttig for ferdig utdanna sjukepleiarar. Serien vil bli vidareutvikla gjennom nye samtalar med fagpersonar som har synspunkter på fagleg forsvarlegheit innanfor ulike delar av helsetenesta.