Om prosjektet på LETT NORSK

Velkommen til forsker-prosjektet IMPECT. Her kan du lese mer om arbeidet vårt.

IMPECT er et prosjekt ved Høgskulen på Vestlandet.

Vi jobber med forskere fra Norge, Belgia, Nederland og Italia.

Se video om IMPECT på bokmål

Sjå video om IMPECT på nynorsk

Sjå video om IMPECT på kurdisk

Sjå video om IMPECT på arabisk

Sjå video om IMPECT på tigrinja

 

Kontakt oss: 

E-post: Edit.Bugge@hvl.no

Telefon: 55 58 58 29

E-post: Cecilie.Hamnes.Carlsen@hvl.no

Dette undersøker vi:

Vi forsker på Norsk-prøven og Statsborger-prøven.

Bestått statsborgerprøve og Norskprøve er krav for å bli norsk statsborger.

Mange personer tar prøvene hvert år. Ikke alle klarer prøvene.

Noen personer har gått mange år på skole. Noen var voksne da de lærte å lese og skrive i Norge.

Vi spør:

  • Er prøvene rettferdige?
  • Er det lettere å klare prøvene når man har gått mange år på skole i hjemlandet?
  • Gjør kravene at innvandrere jobber mer for å lære norsk?
  • Hva mener innvandrere som har gått lite på skole om dette?

Vi leter etter svar på tre måter:

Den første måten: Intervju

Vi snakker med innvandrere som har gått lite på skole. Vi bruker tolk.

Vi spør hva de mener om prøvene. Voksne som har gått lite på skole, har viktige historier å fortelle.

Den andre måten: Resultater på prøvene

Vi ser på resultater på Norskprøven og Statsborgerprøven fra 2017 til 2019. Det er søtti-tusen prøver (70000).

Vi har ikke navnene til personene som har tatt prøvene. Navnet er tatt bort og personen har fått en kode. Ved siden av koden står det om personen fikk bestått eller ikke bestått. Vi vet hvilket land personen kommer fra. Vi vet om personen har gått på skole. Vi vet om det er mann eller kvinne.

Snart kan vi si: Denne gruppen greier oftere prøven enn denne gruppen.

Har du tatt prøvene mellom 2017 og 2019? Vil vite mer om hvordan vi bruker informasjonen? Skriv til Cecilie.Hamnes.Carlsen@hvl.no eller Edit.Bugge@hvl.no.

Du kan skrive på et annet språk enn norsk. Fortell først hvilket språk du skriver på, så finner vi tolk.

Du kan også ringe til Edit Bugge, telefonnummer: 55 58 58 29

Den tredje måten: Undersøkelse i Europa

Vi spør lærere i 40 land i Europa om hva de synes om prøvene i sitt land.

De er lærere i voksen-opplæringen.

Når vi har svar på spørsmålene:

Når vi har funnet svar, skal vi skrive og fortelle om svarene til politikere og til personene som lager prøvene. Vi skal fortelle om det til andre forskere. Vi skal fortelle om svarene på denne internett-siden på lett norsk.