Klimaomstilling

Nasjonal klimaomstillingskonferanse i Sogndal frå 23.–25. april 2019.

Presentasjonar frå konferansen

Anne-Katrine Faber, Bjerknessenteret for klimaforsking: Kva skjer med klimaet etter 2100? 

Linda Nøstbakken, NHH: Klimarelaterte risikofaktorar og deira betydning for norsk økonomi.

Knut Oscar Fleten, direktør i Sparebank 1 Hallingdal Valdres: Norske bankar si rolle i arbeidet med klimaomstilling?

Lars Strøm Prestvik, utlånsdirektør Kommunalbanken: Klimarisiko i kommunale avgjersler.

Alexander Oliver Berg, seniorrådgjevar CICEROs klimafinansteam: Klima, risiko og berekraftig utvikling.

Jesse Schrage, Senter for klima og energiomstilling (CET): Paris and our Uncommon Future: Carbon budgets and Equity in 2019.

Endre Tvinnereim, Norsk Medborgarpanel og Senter for klima og energiomstilling (CET):Kva meiner innbyggjarane om å redusere sitt eige forbruk for å redde miljøet. 

Bjarte Børtveit, Statens vegvesen: Korleis klare nullutslepp frå godstransport?

Sølve Dag Sondbø, Hordaland fylkeskommune: På veg mot nullutslepptransport 

Carlo All, Vestlandsforsking: Kommunane si rolle på vegen mot nullutslepp og klimarobuste samfunn.