Sommerjobb i Haugesund?

I forbindelse med Sildikon Valley-prosjektet lyser vi ut to spennende sommerjobber der de utvalgte får bidra til at vi leverer relevante utdanninger; én innen gamification for maritime studier, og én i samarbeid med Haugaland Vekst, som inngår i en omfattende kartlegging av kompetansebehovet i regionen.

Begge stillinger vil ha kontorplass på Gründerloftet, og vi tilbyr egen studentbolig til utenbys studenter.

Arbeidsperiode: fra 20. juni til 29. juli 2022

Søknadsfrist: 3. mars 2022

Søknad og CV sendes i ett dokument til frank.kongshavn@hvl.no.

Logo_Sildikon Valley.png

1. Gamification i maritim utdanning

Den maritime industrien gjennomgår en digital revolusjon der autonome skip og cyber-security er sentrale stikkord. Dette gir rom for nytenkning også i utdanningssammenheng.

Vi søker etter sommerstudent som ønsker å bidra i utvikling og vurdering av et spillbasert læringsverktøy for framtidens sjøoffiserer.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Interesse for gaming og digitale læringsverktøy
 • Kunnskap om kvalitativ metode
 • Liker å jobbe i team og kan samarbeide med partnere fra maritim industri
 • God muntlig og skriftlig presentasjonsevne
 • Initiativrik, pliktoppfyllende og evne til å jobbe strukturert

Vi tilbyr:

 • Spennende og relevante arbeidsoppgaver
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling
 • Dedikerte veiledere/kolleger med høy kompetanse
 • Egen studentbolig for utenbys studenter

Logo_Haugaland Vekst.png

2. Fra olje til vind – hva må morgendagens arbeidstakere kunne?

For å sikre at kompetanse ikke blir en begrensende faktor for framtidens grønne arbeidsplasser, utarbeider Haugaland Vekst en kompetansestrategi for mulighetsområdene grønn energi og industri, havbruk og havnæringene, og IT. Som et ledd i dette gjennomfører Telemarksforsking en kompetansekartlegging og utformer en rapport. Hensikten med rapporten er å identifisere konkrete tiltak som kan styrke utdanningstilbudet på Haugalandet.

Kompetansestrategien henger sammen med Veikart for Haugalandet 2021-2025, vedtatt av 10 kommuner i regionen, som skal retning for det offentlige næringsarbeidet, bidra til økt bærekraftig verdiskaping og skape vekst i antall arbeidsplasser.

I samarbeid med Haugaland Vekst søker en sommerstudent som kan bidra til dette arbeidet, blant annet ved å bearbeide og analysere resultatene fra kartleggingen.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • God til å behandle og analysere data
 • Kompetanse på kjente verktøy for databehandling
 • Kunnskap om og interesse for det grønne skiftet
 • Påbegynt masterstudium (helst 60 stp.)
 • Kjennskap til samfunnsvitenskapelig metode
 • Løsningsorientert, selvstendig og systematisk

Vi tilbyr:

 • Spennende og relevante arbeidsoppgaver
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling
 • Dedikerte veiledere/kolleger med høy kompetanse
 • Egen studentbolig for utenbys studenter