Hilsen fra Arne-Christian Mohn, ordfører Haugesund kommune

HVL er regionens viktigste utdanningsinstitusjon for høyere utdanning. En region i en stor omstilling mot et utslippsfritt samfunn, trenger et fyrtårn. Derfor blir ambisjonene mot et Universitet svært viktig.

Høyskolen er også uhyre viktig for rekruttering av kommunenes behov for sykepleiere og lærere. Uten denne vil kommunene stå veldig svakt i rekrutteringen av disse viktige yrkesgruppene. Selv med høyskolen er det rekrutteringsutfordringer i noen kommuner.

Sist og ikke minst, har HVL vist god omstillingsevne ved å tilby næringslivet tilleggsutdanning utfra deres behov. Utfordringen framover blir konkurransen om å utdanne de nye, grønne yrkene som kommer. Vi er kanskje den regionen i landet som er kommet lengst i grønn omstilling, spesielt innen maritim næring, så her trengs fortsatt et godt og tett samarbeid mellom HVL og kommunene.