Hilsen fra forsknings- og høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe

Høgskulen på Vestlandet gjør en viktig jobb med å gi landsdelen den kompetansen som trengs. Både gjennom flercampus-modellen og andre former for desentralisert utdanning gir HVL et godt tilbud til både fulltidsstudenter og folk som trenger faglig påfyll ved siden av jobb. HVL står sterkt i regionen og jeg vil gratulere med 5 aktive år.