Helsing frå Jon Askeland, fylkesordførar Vestland fylkeskommune

Gratulerer med dei første fem åra! HVL gjekk opp løypa for den nye Vestland fylkeskommune.

Skal me lukkast her vest, så treng må me lukkast med å forvalte hjernekapitalen  i heile fylket. Her er HVL eit kritisk viktig ledd i verdikjeda,- og de er" perfect match" med oss i mykje. Velkomen til vidare samarbeid!