Førsteamanuensis

Lillian Bruland Selseng

Arbeids- og kompetanseområde

Utdanna sosionom og familieterapeut. Mastergrad i helse- og sosialfagleg arbeid med barn og unge. Ph.d. i sosialt arbeid og sosialpolitikk
Fagfelt:
Brukardeltaking
Diskursanalyse
Etterlatte
Kommunikasjon og relasjon
Kvalitative forskingsmetodar
Narrativ analyse
Profesjonsutøving
Rusproblematikk
Rusarbeid
Sosialt arbeid

Underviser i

 • Relasjon- og kommunikasjonskompetanse
 • Rusproblematikk
 • Rusarbeid og behandling
 • Kultursensitivt perspektiv på sosialt arbeid
 • Sosialt arbeid med grupper
 • Interaksjonistiske pespektiv i sosialt arbeid
 • Ulike perspektiv på rusmiddelavhengigheit

Forskar på

 • Etterlatte ved narkotikarelatert død
 • Brukarmedverknad
 • Rusarbeid

Forskargrupper

 • Oppvekst, rus og sosial marginalisering
 • Profesjonskunnskap