Førsteamanuensis

Christian Frøyd

Arbeids- og kompetanseområde

Ansatt siden 2004
Doktorgrad (PhD) innen "Exercise Science" fra University of Cape Town 2009-2013
Hovedfag innen idrettsbiologi fra Norges idrettshøgskole 1998-2001
Tidligere landslagstrener i orientering
Arbeidsområder:
Treningslære - utholdenhet - humanfysiologi - testing
Nevromuskulær funksjon og tretthet - perifer tretthet - sentral regulering
Ernæring
Friluftsliv - orientering, kart, kompass og GPS

Underviser i

  • Master i Idrettsvitenskap
  • Friluftsliv, bachelorstudium
  • Idrett, fysisk aktivitet og helse, bachelorstudium
  • Idrett, 1.år bachelor

Forskar på

  • Nevromuskulær funksjon

Forskargrupper

  • Trening, utvikling og prestasjon
  • Idretts- og helsepsykologi

Utvalde publikasjonar