Professor

Knut Rydgren

Arbeids- og kompetanseområde

Knut Rydgren er professor i vegetasjonsøkologi, og har utdanning fra Sogn og Fjordane distriktshøgskule (ett år) og Universtitetet i Oslo (Cand. Scient og Dr. Scient). Forskningsinteressen min er innenfor fagområdene vegetasjonsøkologi, restaureringsøkologi og populasjonsbiologi. Jeg er spesielt interessert i hva som styrer vegetasjonsvariasjonen i naturen, hvordan vegetasjonen utvikler seg etter naturlig eller menneskeskapt forstyrrelse, og ulike problemstillinger knyttet til etasjemosens populasjonsbiologi.

Underviser i

  • BI424 Grunnkurs i botanikk
  • BI435 Landskapsøkologi
  • Bi4-301 Climate Change Ecology
  • BI434 Vegetasjonsøkologi

Forskar på

  • Vegetasjonsøkologi
  • Restaureringsøkologi
  • Populasjonsbiologi

Utvalde publikasjonar