Høgskulelektor

Joar Sande

Arbeids- og kompetanseområde

Elektrofag, reguleringsteknikk og økonomi.

Underviser i

  • Elektriske kretsar
  • Reguleringsteknikk
  • Bedriftsøkonomi
  • Elektronikk
  • Prosjektstyring
  • Måleteknikk

Forskar på

  • Omvendt undervisning
  • Digitale læringsressursar
  • Historie