Spesialbibliotekar

Anita Svedal

Arbeids- og kompetanseområde

Spesialbibliotekar ved høgskulebiblioteket i Sogndal

Kontaktbibliotekar for: 
FLKI,  Institutt for idrett, kosthald og naturfag i Sogndal.

  • Undervisning og rettleiing
  • Utvikling av biblioteket sitt pedagogiske arbeid
  • Studieverkstaden
  • Leganto/Bolk
  • Bokkaféar
  • Læringsmiljø
  • Samlingsutvikling (Innkjøp)
  • Vakter i informasjonsskranken/utlånet

Medlem i Nordisk Samarbeidskomité for Idrettsbibliotek (NORSIB)

Underviser i

  • Litteratursøking, referansehandtering, kjeldekritikk