Universitetsbibliotekar

Lise Vik-Haugen

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg holder til i biblioteket i Høgskulebygget i Sogndal.
Ta gjerne kontakt med meg om du ønsker råd og hjelp med:

 • CRIStin (nasjonal database for registrering av FoU-aktivitet)
 • Publisering
 • Skriftserien
 • EndNote
 • Zotero
 • Litteratursøking
 • Open Access-publisering i institusjonelt arkiv (HVL Open)
 • Publiseringsfond for Open Access

Jeg er kontaktbibliotekar for ansatte og studenter ved "Institutt for samfunnsvitskap" og "Institutt for økonomi og administrasjon" (FØS-Sogndal). Det betyr at jeg gjerne lager undervisningsopplegg innenfor litteratursøking og kildehåndtering i disse fagene. Jeg prøver også å følge med på litteraturen innenfor disse fagene  og hjelper gjerne med pensumlister (Leganto).

Jeg har masterurdanning i bibliotek- og informasjonsvitenskap fra Høgskolen i Oslo og Akershus  (HiOA) med masteroppgaven:
Å skrive bachelor- eller masteroppgave : høgskolestudenters opplevelse av arbeidet med oppgaveskriving, informasjonssøking og høgskolebibliotekets bidrag i denne prosessen (2013) http://hdl.handle.net/10642/1881Å skrive bachelor- og masteroppgave

Underviser i

 • EndNote desktop
 • Litteratursøking
 • EndNote online
 • Zotero