Universitetsbibliotekar

Lise Vik-Haugen

Arbeids- og kompetanseområde

Spesialbibliotekar ved høgskulebiblioteket i Sogndal.
2014 Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap (HiOA)
Arbeidsfelt:
- CRIStin (nasjonal database for registrering av FoU-aktivitet)
- EndNote
- Kontaktbibliotekar for: "Institutt for samfunnsvitskap"(ASF-Sogndal) og
"Institutt for økonomi og administrasjon" (ASF-Sogndal)
- Open Access-publisering i institusjonelt arkiv (Brage)
- Publiseringsfond for Open Access
- Undervisning og veiledning
- Utvikling av bibliotekets pedagogiske arbeid

Underviser i

  • EndNote desktop
  • Litteratursøking
  • EndNote online