Arbeids- og kompetanseområde

Dr.philos. i historie frå Universitetet i Oslo. Har publisert arbeid i politisk og økonomisk historie, sosial historie, teknologi- og industrihistorie, og utdannings- og vitskapshistorie.
Forskar knytt til RELEASE-prosjektet (Renewable Energy Projects: Local Impacts and Sustainability).
Undervisning- og rettleiing.
Medlem i styret for Høgskulen på Vestlandet (Representant vald av dei fagtilsette i nærregion Sogn og Fjordane).

Underviser i

  • Historie, vitskapleg metode og akademisk skriving.

Forskar på

  • Fornybar energi og lokalsamfunn.

Forskargrupper