Førsteamanuensis

Gunnar Yttri

Arbeids- og kompetanseområde

Dr.philos. i historie frå Universitetet i Oslo. Har publisert arbeid i politisk og økonomisk historie, sosial historie, teknologi- og industrihistorie, og utdannings- og vitskapshistorie. Forskar knytt til RELEASE-prosjektet (Renewable Energy Projects: Local Impacts and Sustainability). Undervisning- og rettleiing. Medlem i styret for Høgskulen på Vestlandet vald av dei fagtilsette. 

Underviser i

  • Historie, vitskapleg metode og akademisk skriving.

Forskar på

  • Fornybar energi og lokalsamfunn.

Forskargrupper