Professor

Oddmund Løkensgard Hoel

Arbeids- og kompetanseområde

Eg har hatt ei fagstilling i historie sidan 2007, fyrst ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, seinare HVL, frå 2019 som professor.
Programansvarleg for historie og samfunnsfag.
Hovudredaktør for tidsskriftet Heimen (2019).
2009 Ph.d. i historie (NTNU)
1996 Cand.philol. i nordisk språk og litteratur (Universitetet i Oslo).
Fagleg nettstad med digitalt tekstarkiv

Underviser i

 • Samfunnsfag 1 og 2 (GLU 1-7 og 5-10)
 • Samfunnsfagdidaktikk, PPU (historiedidaktikk)
 • SA601 Historie 1700-1914, emneansvarleg
 • Rettleiing, bacheloroppgåver i historie
 • Rettleiing, ph.d.
 • SA572 Barndomens og ungdomens historie
 • Har tidlegare undervist i: SA522 Lokalhistorie, Eldre historie før 1800, Historievitskapleg metode, SA542 Samfunnsfagdidaktikk, Samtidshistorie: Noreg i ei globalisert verd, Samfunnsfag med vekt på entreprenørskap og digital formidling, Norwegian welfare histore

Forskar på

 • Regional og lokal historie
 • Kulturhistorie
 • Politisk historie
 • Språkhistorie
 • Nasjonalisme
 • Modernisering
 • Historiebruk

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • Norsk språkhistorieskriving

  Hoel, Oddmund Løkensgard (2018)
 • Store verdiar til liten nytte. Elektrisitetsutbygginga i Sogn og Fjordane før 1940

  Hoel, Oddmund Løkensgard (2018)
 • Unionstida med Sverige (1814-1905)

  Hoel, Oddmund Løkensgard (2018)
 • Soga om Sogn og Fjordane III. Fjordfylket på nye vegar, 1875-1945

  Hoel, Oddmund Løkensgard (2017)
 • Dei fyrste valmenn og røysteføre i Sogn med vekt på Jostedalen og Luster

  Hoel, Oddmund Løkensgard (2014)