Høgskulelektor

Ingvild Hollekve

Arbeids- og kompetanseområde

Aktivitør
Vernepleiar
Vidareutdanning i psykisk helsearbeid
Master i samhandling innan helse- og omsorgstenestene
Yrkeserfaring i arbeid med menneske med psykisk utviklingshemming og menneske med psykiske lidingar. Har jobba som aktivitetsleiar og miljøterapeut.

Underviser i

  • Vernepleie, miljøarbeid