Høgskulelektor

Astrid Reidun Berglid Bakken

Arbeids- og kompetanseområde

Har vore tilsett som høgskulelektor ved barnehagelærarutdanninga, Campus Sogndal sidan 01.08.2016. Eg underviser i ulike emner i pedagogikk i barnehagelærarutdanninga. Underviser 1 . klasse BULL ( Barns utvikling leik og læring)og 3.klasse LSU( Leiing, samarbeid og utvikling). Er også inne å underviser litt på ulike vidareutdanningar. Er med i tiltaket "Ny lærar på Vestlandet". Eit tiltak for oppfølging og rettleiing av nyutdanna lærarar i barnehage og skule. Ei nasjonal satsing som ligg under det nasjonale nettverket; "Veiledning for nyutdannede lærere", Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. https://www.nyutdannede.no/ Har arbeidd i barnehage i over 25 år, mesteparten som styrar. Leverte masteroppgåva i 2015. Tittelen på oppgåva: «Korleis kan barnehagelærar fremme god psykisk helse hjå barn i barnhagen ved hjelp av gode relasjonar».

 

Underviser i

  • Underviser 1 . klasse BULL ( Barns utvikling leik og læring) 3.klasse LSU( Leiing, samarbeid og utvikling). Er kordinator og profesjonsrettleiar i 1. kl. ABLU Haugesund og 1. kl. BLU deltid Sogndal.

Forskar på

  • Fagfellevurdert artikkel: « Korleis kan barnehagelærar fremme god psykisk helse i barnehagen» https://psykisk-kommune.no/korleis-kan-barnehagelararar-fremme-god-psykisk-helse/19.60.

Forskargrupper