Stipendiat

Olivia Sissil Sunde

Arbeids- og kompetanseområde

Eg er utdanna sjukepleiar frå Høgskulen i Sogn og Fjordane, og har 8 års praksiserfaring frå Medisinsk sengepost, Helse Førde.
Master i Samhandling innan helse- og sosialtenester.

Underviser i

  • Sjukepleie knytt til spesialisthelsetenesta

Forskar på

  • Pårørandeomsorg
  • Samhandling mellom sjukepleiar og pårørande til heimebuande eldre med psykiske lidingar