Universitetsbibliotekar

Toril Engesæter

Arbeids- og kompetanseområde

Kontaktbibliotekar for barnehagelærarutdanninga
Undervisning og rettleiing
Vakter i informasjonsskranken/utlånet
Open Access-publisering i institusjonelt arkiv
EndNote
Digitalt pensumlistestystem

Underviser i

  • Litteratursøking, referansehandtering, kjeldekritikk, EndNote