Høgskulelektor

Astri Johanne Hagenes

Arbeids- og kompetanseområde

Medlem av forskningsgruppa kvalitet og innovasjon i helse og omsorgstenesta.

Emneansvarleg for emna SK162, SK163 og SK164. Underviser hovudsakleg i andre året på bachelor i sjukepleie - sjukepleie ved diabetes, sjukepleie ved hodeskade. Underviser i sjukepleie ved hjerneslag på første året på bachelor i sjukepleie.

 
Eg er sjukepleiar og har mastergrad i Samhandling innan helse- og sosiale tenester.

Underviser i

  • SK162 Sjukepleie ved somatisk sjukdom og skade
  • SK169 Grunnleggande sjukepleie og sjukepleie til eldre

Forskargrupper

  • Kvalitet og innovasjon i helse og omsorgstenesta