Høgskulelektor

Ada Kristine Ofrim Nilsen

Arbeids- og kompetanseområde

- Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse

- Folkehelsearbeid

- Barns motoriske utvikling og viktigheten av fysisk aktivitet

- Fysisk aktivitetsnivå og aktivitetsmønster blant barn i barnehagealder

- Objektive målemetoder for fysisk aktivitet (akselerometer)

- Kartlegging av fysisk aktivitet og helsevaner i større utvalg/populasjoner

- Kardiometabolske risikofaktorer hos barn i skolealder, og bruk av fysisk aktivitet i forebygging av disse faktorene

 

Underviser i

  • Fysisk fostring i Natur, helse og rørsle (bachelor, BLU)
  • Forebyggende fysisk aktivitet barn og unge (bachelor, idrettsvitenskap)
  • Bevegelse, læring og folkehelse (master, idrettsvitenskap)

Forskar på

  • Fysisk aktivitet
  • Motoriske ferdigheter

Forskargrupper