Arbeids- og kompetanseområde

Tilsatt ved HVL i en tre-årig doktorgradstipendiatstilling i museumhistorie. Tilknyttet campus Sogndal siden august 2016.
Forskningsinteresser:
Museologi og museumshistorie
1800-tallets kulturhistorie
Den kunstindustrielle bevegelse
Teknologihistorie
Historiebruk
Utdanning:
Master i historie, NTNU 2011
Forsket på museumhistorie, opprettelsen av det Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum 1893-1900.
Bachelor i historie, NTNU 2009
Fordypning i historie og kunsthistorie.

Forskar på

  • Stipendiat på NFR-prosjektet Transforming Author Museums (TRAUM). Mitt prosjekt tar utgangspunkt i ulike museale praksiser med eksempler fra tre forfattermuseers utstillinger: Sigrid Undsets hjem Bjerkebæk, Hamsunsenteret og Olav H. Hauge-senteret. Her undersøkes variasjoner av blant annet Skrivebordet som installasjon, ulike variasjoner av installasjonen i utstillingene og hvordan de gjør og gjøres som museale grep på museene. Utvalget av museuminstitusjoner gjør det mulig å undersøke brudd, eller transformasjoner fra musealiserte hjem til forfattersentre hvor jeg undersøker hvilke overleveringer og endringer denne transformasjonen har medført for skrivebordinstallasjonen spesielt og i museale praksiser på forfattermuseer generelt. Avhandlingen vil være et tilskudd til forskningen på forfattermuseer i en norsk og nordisk kontekst, som har andre særtrekk og utstillingspraksiser enn for eksempel angloamerikanske forfattermuseer.