Dosent

Arne Jostein Langøen

Underviser i

  • Hudens funksjon og problemer knyttet til pleie av huden
  • Pleie og behandling av ikke-helende sår

Forskar på

  • Ulike midlers effekt på bakteriell biofilm