Seniorkonsulent – etter- og vidareutdanning

Jorunn Sætre Miljeteig

Epost: Send epost
Stord
Undervisningsbygg, 110

Arbeids- og kompetanseområde

Studieveileder videreutdanninger ved FLKI.

Studieveileder for Master i IKT.

Saksbehandling og administrativt arbeid knyttet til studieprogram og emner.