Arbeids- og kompetanseområde

Eg underviser i norsk på lærarutdanninga på Stord, både GLU 1-7 og GLU 5-10, både på syklus 1 og syklus 2. 

Underviser i

 • Norsk på lærarutdanninga

Forskar på

 • Skrivedidaktikk
 • Klasseromssamtale
 • Skriveutvikling
 • Nynorsk

Forskargrupper

 • Orite - Oracy in teacher education
 • Forskargruppa for lese- og skrivedidaktikk

Publikasjonar

 • Refleksjonsloggar i KRLE-faget. Ein studie av reflekterande skriving på niande steget

  Breivega, Kjersti Maria Rongen, Myklebust, Hege (2020)
 • Refleksjon i elevars loggskriving i KRLE-faget

  Breivega, Kjersti Maria Rongen, Myklebust, Hege (2019)
 • Reflekterande skriving i KRLE-faget

  Breivega, Kjersti Maria Rongen, Myklebust, Hege (2019)
 • Loggskriving som læringsressurs i KRLE-faget

  Breivega, Kjersti Maria Rongen, Myklebust, Hege, Aske, Jorunn (2019)
 • Språkopplæring og språkforvaltning i norsk lærarutdanning

  Budal, Ingvil Brugger, Bjørhusdal, Eli, Myklebust, Hege (2019)
 • Vis alle