Førstelektor

Anders Grov Nilsen

Arbeids- og kompetanseområde

- Allmennlærarutdanna (4 år) ved Høgskulen Stord/Haugesund
- Hovudfag i Pedagogisk Informasjonsvitskap frå Universitetet i Bergen
FoU-interesse:
- e-læring
- pedagogisk bruk av IKT
Følg fagmiljøet mitt her: www.facebook.com/masterIKT

Underviser i

  • IKT i læring (master) - https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2019h/master
  • Programmering for lærarar - https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2018h/prog

Forskargrupper