Rådgivar – helsefag

Ingrid Hovden Stava

Ingrid Hovden Stava
Epost: Send epost
Haugesund
HGSD, H-HOV3010

Arbeids- og kompetanseområde

Eg er studierettleiar for studentar på Fakultet for Helse- og sosialvitskap, campus Haugesund. Eg har og koordineringsansvar for studieadministrasjonen for ny felles sjukepleiarutdanning på HVL, og er superbrukar i FS og Canvas.