Professor

Geir Sverre Braut

Geir Sverre Braut
Epost: Send epost
Haugesund
HGSD, H-HOV4043-4

Arbeids- og kompetanseområde

Lege, spesialist i samfunnsmedisin.
Hovudarbeidsstad er ved Helse Stavanger HF/Stavanger universitetssjukehus.
E-post: gsb@sus.no
Telefon: 51 51 37 76

Underviser i

  • Rettleiing av høgskulelektorar som ønskjer opprykk til førstelektor
  • Organisering av helseteneste og helserett på ulike etter- og vidareutdanningar innanfor helse- og omsorgsfag

Forskar på

  • Tilsyn med offentleg tenesteyting
  • Læring av hendingar og øvingar i redningstenesta
  • Samvirke i tenesteyting