Høgskulelektor

Camilla Bjelland

Arbeids- og kompetanseområde

Almennlærerutdanna (4 år) med Master i Flerkulturell og Internasjonal utdanning fra oslomet.no. FoU interesser: flerkulturell pedagogikk, profesjonsutvikling i lærerutdanning ResearchGate

 

Underviser i

 • Pedagogikk og elevkunnskap
 • Andrespråkspedagogikk

Forskar på

 • Kulturelt mangfold i skulen
 • Arbeidskrav – kjerneaktivitetar i utviklinga av profesjonskompetanse
 • Lærerutdanning
 • Profesjonsutvikling

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Strategy observation as core practice in Teacher Education 

  Bjelland, Camilla, Kulild, Marit (2020)
 • Reflective Educators in Teacher Education

  Bjelland, Camilla, Haugsgjerd, Annette J. (2019)
 • Vårt doble dilemma – luper og speil i arbeid med refleksjon i lærerutdanningen

  Bjelland, Camilla, Haugsgjerd, Annette Johannessen (2019)
 • Veileder på prosjektet Kompetanse for Mangfold 2017-2018

  Bjelland, Camilla (2018)
 • Eigne tankar og slikt- Et eksempel på arbeid med refleksjon og phronesis i lærerutdanningen

  Bjelland, Camilla, Haugsgjerd, Annette J. (2018)
 • Vis alle