Leiar for kontor for etter- og vidareutdanning

Ingvild Brekke Myhre

Ingvild Brekke Myhre
Epost: Send epost
Stord
Undervisningsbygg, 115

Arbeids- og kompetanseområde

Leiar kontor for etter- og vidareutdanning, nærregion Stord/Haugesund.

Samfunnskontakt og kompetanseutvikling i samspel med eksterne samarbeidspartnarar i både offentleg og privat sektor - knytt til campus Stord og campus Haugesund.

Prosjektkoordinator etterutdanning, vidareutdanning og oppdrag (EVO) ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett, campus Stord. Arbeidsområde mellom anna: Desentralisert kompetanseutvikling i skulen, Regional kompetanseutvikling i barnehagen, Kompetanse for mangfold, Kompetanse for kvalitet, Profesjonsfagleg digital kompetanse (PfDK), Lærarspesialistut.

Forskar på

  • Organisasjon og leiing: Kompetanseutvikling gjennom nettverk - knytt til desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skulen https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/modell-for-kompetanseutvikling/