Seniorrådgivar

Ingvild Brekke Myhre

Ingvild Brekke Myhre
Epost: Send epost
Stord
Undervisningsbygg, 115

Arbeids- og kompetanseområde

Prosjektrådgivar innan samfunns- og arbeidsliv knytt til campusane Stord og Haugesund. Kontaktperson på vegne av prorektor for nærregionen når det gjeld

  • oppfølging av forskings- og utdanningspolitiske signal
  • koordinering av tverrfakultære prosjekt
  • utgreiing, analyse og saksførebuing innan aktuelle områder
  • utvikling av levende campus
  • sekretær for campusråda på Stord og i Haugesund

 

Forskar på

  • Organisering og leiing av kompetansenettverk - knytt til desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skulen https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/modell-for-kompetanseutvikling/