Arbeids- og kompetanseområde

Fagfelt: Barnehage, ledelse, Pedagogikk.

Underviser i

 • Pedagogikk i BLU(Barnehagelærerutdanningen)

Forskar på

 • Pedagogisk ledelse og teamledelse

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • Teamledelse i barnehagen

  Aasen, Wenche (2018)
 • Mat- og måltidsaktiviteter i barnehagen

  Aasen, Wenche, Wilhelmsen, Britt Unni (2017)
 • Vilkår for utvikling av en lærende barnehage- teamledelse og teamlæring i barnehagen

  Aasen, Wenche (2014)
 • Førskolelæreren som teamleder og samarbeidspartner - ledelsesdilemmaer i barnehagen?

  Aasen, Wenche (2010)
 • The outdoor environment as a site for children's participation, meaning-making and democratic learning: examples from Norwegian kindergartens

  Aasen, Wenche, Grindheim, Liv Torunn, Waters, Jane (2009)