Professor

Catharina Renate Christophersen

Arbeids- og kompetanseområde

Leder av det strategiske forskningsprogrammet "Kunst, kreativitet og kulturelle praksiser".  Prosjektleder for det NFR-finansierte forskningsprosjektet "Music Teacher Education for the Future" (2019-2022). Forskningsområder og forskningsinteresser: Musikk i skolen, musikklærerutdanning, samarbeid skole/kulturfelt, populærmusikkpedagogikk, policystudier, kulturstudier, social justice. Underviser og veileder i musikkpedagogikk, musikkdidaktikk, kunstfagdidaktikk, vitenskapsteori, kvalitative forskningsmetoder og forskningsetikk.

Underviser i

 • Allmennlærerutdanning med musikk
 • Master musikkpedagogikk
 • PhD-program Danning og didaktiske praksiser

Forskar på

 • Musikkundervisning i skolen
 • Musikklærerutdanning
 • Samarbeid skole/kulturfelt
 • Spillbasert læring i musikk

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • Challenging Music Teacher Education in Norway: Popular Music and Music Teacher Education

  Christophersen, Catharina Renate (2017)
 • Popular Music Education, Participation and Democracy: Some Nordic Perspectives

  Christophersen, Catharina Renate, Gullberg, Anna-Karin (2017)
 • Kunstfaga i grunnskulen i Hordaland 2016: Tilstand og utfordringar

  Christophersen, Catharina Renate, Iversen, Kristin, Tvedt, Martin (2017)
 • Inclusive arts education in two Scandinavian primary schools: a phenomenological case study

  Christophersen, Catharina Renate, Ferm Almqvist, Cecilia (2016)