Fagseksjonsleiar

Johannes Haltbakk

Underviser i

  • hjemmesykepleie bacheloroppgaven diabetessykepleie

Forskargrupper

  • http://www.hib.no/forskning/forskergrupper/diabest/