Høgskulelektor

Frøydis Hausmann

Arbeids- og kompetanseområde

Dans, Ski aktivitet, Motorikk, Ferdighetslæring, Tilpasset fysisk opplæring, Fysik aktivitet i folkehelsearbeidet, Trening og tilrettelegging av fysisk aktivitet for ulike grupper.

Underviser på faglærerstudiet i kroppsøving og idrettsfag, GLU, BLU og bachelorstudiet Folkehelsearbeid med vekt på kosthold og fysisk aktivitet.

Studiekoordinator for bachelorstudiet Folkehelsearbeid med vekt på kosthold og fysisk aktivitet. 

Underviser i

  • Dans i GLU- og idrettsutdanningen
  • Skiaktivitet, (alpint/langrenn/skilek)
  • Motorikk
  • Trening og helse
  • Fysisk aktivitet og helse
  • Fysisk fostring i barnehagelærerutdanningen

Forskar på

  • Trening for kvinner behandlet for gynekologisk kreft
  • Fysisk aktivitet for Alzheimer pasienter (ALMUTH-prosjektet)
  • Dans i kroppsøvingsundervisningen

Forskargrupper