Arbeids- og kompetanseområde

Matematikk, matematikkdidaktikk
- IKT og matematikklæring
- Kritisk matematikkdidaktikk
- Samanhengar mellom samtalekvalitetar og matematikklæring

Underviser i

  • Master i Undervisningsvitenskap
  • PhD-programmet Danning og didaktiske praksisar

Forskargrupper

  • Lek, spill og læring
  • Lidis
  • Matematikkdidaktikk i eit kritisk perspektiv