Førstelektor

Karen Vibeke Klepsvik

Arbeids- og kompetanseområde

Har jobbet i barnehagelærerutdanningen siden 1996 med fysiskfostring, utefag og natur og friliuftslinja.

Underviser i

 • Barnehagelærerutdanningen innen fagfeltet fysisk fostring og friluftsliv

Forskar på

 • Små barns aktivitetsnivå
 • Tverrfaglig prosjekt i barnehagelærerutdanningen

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar

 • Ta naturen tilbake i barnehagen

  Klepsvik, Karen, Heggen, Marianne Presthus (2015)
 • Film om Barns motoriske utvikling fra 1-6 år

  Klepsvik, Karen, Nilsen, Ann-Kristin (2015)
 • Oppfyller 2 åringene ved småbarnsavdelinger i ulike barnehager Helsedirektoratets anbefalinger i forhold til fysisk aktivitet

  Henriksen, Anne, Klepsvik, Karen (2014)
 • Barns motoriske utvikling fra 0-15 månader

  Klepsvik, Karen, Holmedal, Brian (2014)
 • Barndom uten nettbrett

  Klepsvik, Karen, Jensen, Helge (2013)