Høgskulelærar

Randi Dale Kloven

Arbeids- og kompetanseområde

Høgskolelærer med ansvar for drift og logistikk ved sykepleielaboratoriene ved SimArena.
Studieveileder ved institutt for sykepleiefag.
Prosjektdeltaker i SimArena sin prosjektgruppe.
Tilrettelegger og er support ved simulering på SimArena.

Underviser i

  • Veileder ved ferdighetstrening på sykepleielaboratoriet
  • Fasilitator ved simulering i 1. studieår.