Arbeids- og kompetanseområde

Jeg underviser for det meste på videreutdanningskurs i matematikk for lærere rettet mot 5-10. trinn, videreutdanningsstudiet Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag rettet mot 1-7, samt  på  Masterstudiet i undervisningsvitenskap. Jeg har gjennom mitt virke ved HiB/HVL tilegnet meg lang erfaring når det gjelder  utviklingssamarbeid med skoler- og barnehager om matematikklæring -og undervisning. 

Min forskningsinteresse er i hovedsak rettet inn mot  studenters profesjonaliseringsprosess som matematikklærere - kommunikasjon og matematikklæring, samt området kritisk matematikkundervisning.

Underviser i

  • Matematikk 2 for 5-10
  • Master i undervisningsvitenskap - Emne 1- Lærerarbeid
  • Regning som grunnleggende ferdighet 1-7

Forskar på

  • Jeg er for tiden med i følgende forsknings-og utviklingsprosjekter:
  • Learning about teaching argumentation for critical mathematics education -LATACME
  • Teaching indices as mathematical models and as entry points to critical discussions - Design and research of a teaching toolkit to be used in teacher education- international perspective
  • Teaching and learning about indices and their application in society
  • Matematikk og lyrikk
  • Teacher students in Mathematics - Mobility and collaboration between Bergen and Copenhagen (NOTED)

Forskargrupper